יום רביעי, 25 בפברואר 2009

יום שני, 23 בפברואר 2009

Download SQL Server 2008 Management Studio Express

Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (SSMSE) is an integrated environment for accessing, configuring, managing, administering, and developing all components of SQL Server. SQL Server 2008 Management Studio Express combines a broad group of graphical tools with a number of rich script editors to provide access to SQL Server to developers and administrators of all skill levels. Developers get a familiar experience, and database administrators get a single comprehensive utility that combines easy-to-use graphical tools with rich scripting capabilities.

For more information about SQL Server 2008 Management Studio Express, including other versions and downloadable components now available, see Microsoft SQL Server Express.

For information about the different editions of SQL Server 2008, see the Editions page.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=08e52ac2-1d62-45f6-9a4a-4b76a8564a2b&DisplayLang=en

יום ראשון, 22 בפברואר 2009

ניהול ROLLBACK

בעיה:
"ביצעתיkill לטרנזקציה, ואני רואה ב- activity monitor שמתבצע כרגע RollBack
כיצד ניתן לדעת עוד כמה זמן נשאר ל- RollBack ?"
"מה סטטוס ה- RollBack? "

פתרון:
כאשר מנהל בסיס הנתונים מחליט לעצור טרנזקציה על-ידי פקודת kill, הטרנזקציה תעבור RollBack .

על מנת לנהל את ה- RollBack ולדעת כמה כבר בוצע ? וכמה זמן עוד נשאר ? יש להריץ שוב את הפקודה KILL על אותה טרנזקציה.
פקודת KILL על טרנזקציה שכבר מבוצע עליה RollBack תראה את הנתונים הנ"ל.

לדוגמא:

ביצוע פקודת kill לטרנזקציה מספר 52 .
הרצת פקודת sp_who2 על מנת לראות את סטאטוס הטרנזקציות.
ניתן לראות כי טרנזקציה 52 כעת בסטאטוס "rollback"

על-מנת לנטר את ה- rollback ולראות את הסטאטוס שלו -
לעשות שוב פעם KILL זה קצת מסוכן כי יכול להיות שה ROLLBACK נגמר ועכשיו תהרגו SESSION אחר
ע"י שימוש ב with statusonly נקבל את אותה התוצאה ביותר זהירות

kill XXXXX with statusonly


בהצלחה !!

יום שלישי, 17 בפברואר 2009

Cumulative update package 1 for SQL Server 2005 Service Pack 3

Microsoft SQL Server 2005 hotfixes are created for specific SQL Server service packs. You must apply a SQL Server 2005 Service Pack 3 hotfix to an installation of SQL Server 2005 Service Pack 3. By default, any hotfix that is provided in a SQL Server service pack is included in the next SQL Server service pack.
Cumulative Update 1 for SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) contains only hotfixes that were released in Cumulative Update 10 for SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) and Cumulative Update 11 for SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2). These hotfixes are not included in SQL Server 2005 Service Pack 3. Cumulative Update 1 for SQL 2005 SP3 is only intended as a post-service pack rollup for Cumulative Update 10 for SQL Server 2005 SP2 and Cumulative Update 11 for SQL Server 2005 SP2 customers who plan to upgrade to SQL Server 2005 SP3 and still keep the hotfixes from Cumulative Update 10 for SQL Server 2005 SP2 and Cumulative Update 11 for SQL Server 2005 SP2. No new hotfixes have been included in this cumulative update other than the hotfixes that were already released in Cumulative Update 10 and Cumulative Update 11.

יום שני, 16 בפברואר 2009

How to move a SQL Server database within the same instance without losing settings

Problem:
I want to move my database on my SQL Server 2005 system to a new drive, but I have database options, like cross-database ownership chaining, that I don't want to lose or have to remember to re-apply. How can I do this?
Solution:

יום חמישי, 5 בפברואר 2009

Microsoft SQL Server 2008 Books Online (January 2009)

SQL Server 2008, the latest release of Microsoft SQL Server, provides a comprehensive data platform. Books Online is the primary documentation for SQL Server 2008. Books Online includes the following types of information:
Setup and upgrade instructions.
Information about new features and backward compatibility.
Conceptual descriptions of the technologies and features in SQL Server 2008.
Procedural topics describing how to use the various features in SQL Server 2008.
Tutorials that guide you through common tasks.
Reference documentation for the graphical tools, command prompt utilities, programming languages, and application programming interfaces (APIs) that are supported by SQL Server 2008.
Descriptions of the sample databases and applications that are available with SQL Server 2008. You can download the sample databases from the SQL Server Community Projects and Samples page on CodePlex.

יום שלישי, 3 בפברואר 2009

SQL Server 2008 System Views Map

מייקרוסופט שיחררה SQL Server 2008 System Views Map:

The Microsoft SQL Server 2008 System Views Map shows the key system views included in SQL Server 2008, and the relationships between them. The map is similar to the Microsoft SQL Server 2005 version and includes updates for the new and updated the Microsoft SQL Server 2008 features such as resource governor, extended events, full-text search, and others.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=531c53e7-8a2a-4375-8f2f-5d799aa67b5c&displaylang=en#filelist