יום חמישי, 29 בינואר 2009

DMV’s to Clustered SQL Server

כידוע אחד מהיכולות החדשות של פלטפורמת MSSQL 2005 ו- 2008 הינו ה- DMV - Dynamic management views.
מטרות ה- DMV הינם לעזור לנו מנהלי בסיסי הנתונים לנטר את שרתי בסיסי הנתונים , לזהות בעיות וצווארי בקבוק.

הפעם ברצוני לספר על ה – DMV אשר מציגות מידע בנוגע לשרתי sql server המבוססים על פלטפורמת windows cluster :

sys.dm_os_cluster_nodes
השאילתא הבאה מציגה את רשימת השרתים אשר ה- sql server חבר בהם בתצורת ה- cluster .
לדוגמא:SELECT * FROM sys.dm_os_cluster_nodes
This is the result set:
NodeName
--------
SS3-CLUSN1
SS3-CLUSN2

sys.dm_io_cluster_shared_drives
השאילתא הבאה מציגה פר node אילו דיסקים משויכים אליו כ- resource .
לדוגמא:
SELECT DriveName FROM sys.dm_io_cluster_shared_drives ORDER BY DriveName
Node1 Results
Node2 Results


לפרטים נוספים בנוגע ל- DMV:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188754.aspx
הוסף רשומת תגובה