יום שני, 12 באוקטובר 2009

בעיית הרשאות ב SSIS

שאלה:

אני מריץ package ב SSIS והוא עבוד מצוין .
ושאני מפעיל אותו דרך הJOB יש לי הודעת שגיאה
Executed as user: DWH-LOADER\SYSTEM.
... 9.00.3042.00 for 64-bit Copyright (C) Microsoft Corp 1984-2005. All rights reserved. Started: 11:23:39 AM Error: 2009-10-08 11:23:39.54 Code: 0xC0202009 Source: MainMap Connection manager "ICQ" Description: SSIS Error Code DTS_E_OLEDBERROR. An OLE DB error has occurred. Error code: 0x80040E4D. An OLE DB record is available. Source: "Microsoft SQL Native Client" Hresult: 0x80040E4D Description: "Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'.". End Error Error: 2009-10-08 11:23:39.54 Code: 0xC020801C Source: MainMap Log provider "SSIS log provider for SQL Server" Description: SSIS Error Code DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER. The AcquireConnection method call to the connection manager "ICQ" failed with error code 0xC0202009. There may be error messages posted before this with more information on why the AcquireConnection method call failed. COM error object... The package execution fa... The step failed.
שאני מסתכל בdatasource ב JOBS
אלו שני ה connection string שאיתם אני מתחברData Source=DWH-DB;Initial Catalog=ICQ;Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Auto Translate=True;Data Source=DWH-DB;Initial Catalog=ICQ;Provider=SQLNCLI.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;
למה יש לי הודעת שגיאה ?

תשובה:
1. במידה ואתה מגדיר ב- datasource שם משתמש (login) וסיסמה ה- job מצליח?
כלומר בנפילת SSIS ע"י ה- JOB חשוב לוודא מה מקור הבעיה, בהחלט יכול להיות שמקור הבעיה הינה Integrated Security.
2. תוודא של- owner של ה- job יש הרשאות.

בהצלחה.
הוסף רשומת תגובה