יום רביעי, 30 בדצמבר 2009

Hyper-V with SQL Server 2008תכונת הווירטואליזציה Hyper-V ,
המבוססת על טכנולוגיית hypervisor וכלולה במערכת ההפעלה Windows Server® 2008 ,
היא שכבת תוכנה דקה הממוקמת בין החומרה לבין מערכת ההפעלה ומאפשרת את פעולתן הבו-זמנית של מספר מערכות הפעלה, ללא כל שינוי, על גבי מחשב מארח.
Hyper-V היא טכנולוגיית וירטואליזציה רבת עוצמה אשר ניתנת לשימוש על- ידי מחלקת ה- IT של החברה לצורך איחוד שרתים שאינם מנוצלים כראוי, הפחתת עלות הבעלות הכוללת ) TCO ( ושמירה על איכות השירות ) QoS ( או שיפורה. תכונת Hyper-V פותחת פתח לסוגים פוטנציאליים נוספים של סביבות פיתוח ובדיקה, אשר במקרים אחרים היו כפופים לאילוצי זמינות של חומרה.

האתגר של אומדן גודל החומרה המתאים לאיחוד עומסי העבודה הקיימים וליצירת תקורה שתאפשר צמיחה הוא אימתני דיו. הוספת וירטואליזציה לתמהיל מעצימה עוד יותר את האתגרים הפוטנציאליים הנלווים לתכנון הקיבולת.

מצורף בזת קישור למסמך המיועד לסייע להתמודדות עם אתגרים אלה, בעצם כך שהוא מתמקד בשני התחומים המרכזיים של הפעלת Microsoft® SQL Server® בסביבת Hyper-V :
 תקורת משאבי המערכת הנאכפת בעת הפעלת SQL Server בסביבת Hyper-V
 באיזו מידה ניתן לשנות את קנה המידה של Hyper-V בעת הפעלת SQL Server 2008

הסקירה הטכנית מתארת סדרה של תצורות בדיקה , אשר ייצגו מגוון תרחישים אפשריים של הפעלת SQL Server ב- Hyper-V .
הסקירה עוסקת בתוצאות ובאבחנות ואף מציגה המלצות.
תוצאות הבדיקה מראות, כי SQL Server 2008 על Hyper-V מספק ביצועים יציבים ומדרגיות.

תוצאות המסמך נראה כי Windows Server 2008 Hyper-V מהווה פלטפורמה יציבה עבור SQL Server 2008 בעומס העבודה המתאים. יש טעם מעשי להפעיל עומסי עבודה של ייצור בסביבת Hyper-V , כל עוד עומס העבודה נמצא בגבולות הקיבולת של המחשב הווירטואלי האורח מבוסס ה- Hyper-V

http://blogs.microsoft.co.il/BIEB/Strategic_Consolidation/SQL2008inHyperV2008.pdf
הוסף רשומת תגובה