יום חמישי, 17 ביולי 2008

Security Update for SQL Server 2005 Service Pack 2

שלום רב,

מייקרוסופט שיחררה עדכון אבטחה ל- SQL SERVER 2005 SRVICE PACK 2 .

להלן פרטי העדכון:


Security Update for SQL Server 2005 Service Pack 2 (KB948109)
Date last published: 7/8/2008
Download size: 26.2 MB
A security issue has been identified in the SQL Server 2005 Service Pack 2 that could allow an attacker to compromise your system and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.
System RequirementsRecommended CPU: 600 MHzRecommended memory: 512 MBRecommended hard disk space: 1900 MB
How to UninstallThis software update can be removed via Add or Remove Programs in Control Panel.
Get help and support
הוסף רשומת תגובה