יום ראשון, 6 ביולי 2008

xp_regread

שאלה:
האם ניתן לקרוא מידע מה- registry ע"י T-SQL ?

תשובה:
כידוע פלטפורמת SQL server יכולה להתממשק עם מערכת ההפעלה ובכך לבצע פעולות שונות גם מחוץ לבסיס הנתונים, לדוגמא :
· קבלת נתוני דיסקים
· שליפת נתוני משאבים , זיכרון, cpu וכו'...
· קריאה וכתיבה ל- event viewer .
· עבודה מול קבצים וכו'...
· ועוד...

עוד יכולת שימושית הינה , התממשקות מול ה- registry.
פלטפורמת SQL server מאפשרת לנו לקרוא נתונים מול ה- registry ע"י קוד T-SQL .

על מנת לקרוא טת כמות ה- CPU בשרת , יש להריץ את הפקודה הבאה:

declare @regOutput varchar(20)

EXEC master..xp_regread
@rootkey = 'HKEY_LOCAL_MACHINE',
@key = 'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\',
@value_name = 'NUMBER_OF_PROCESSORS',
@value = @regOutput OUTPUT

select @regOutput
הוסף רשומת תגובה